Zelfredzaamheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie zet in op bijdragen aan grotere (arbeids)participatie en op het bevorderen van inkomenszekerheid door grotere financiële zelfredzaamheid van burgers.

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil met stelselonderzoeken, communicatie en het bevorderen van inzet en samenwerking, de stelselpartijen handvatten bieden om de werking van het stelsel verder te verbeteren. De Inspectie draagt met haar inzichten en oordelen op aspecten van de werking van het stelsel bij aan een effectievere uitvoering van de Participatiewet.