Zaken doen met bedrijven

Huurt u een bedrijf in? Dan bent u er medeverantwoordelijk voor dat het bedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt.

Oneerlijke concurrentie

De meeste bedrijven in Nederland werken op een eerlijke manier, maar er zijn ook bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zij dragen bijvoorbeeld hun premies en belastingen niet af, betalen hun werknemers onvoldoende of laten ze veel te lang werken. Hierdoor kunnen zij lagere prijzen bedingen en op oneerlijke wijze concurreren met bedrijven die wel volgens de regels werken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Opdrachtgevers zijn mede verantwoordelijk om een bedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het bedrijf niet alles op orde heeft.

Checklist Schoonmaak

Voor schoonmaakbedrijven heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld om zelf te controleren of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf dat u inhuurt, zich aan de regels houdt. Aan de hand van tien criteria kunt u de beoordeling maken. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Klik op de link om naar de checklist schoonmaak te gaan.

Checklist uitzendbureaus

Voor bedrijven die werken met uitzendkrachten heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie samen met de Belastingdienst en de uitzendsector de checklist ‘werken met uitzendbureaus’ ontwikkeld. De checklist helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waar zij mee werken en wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen. Het gaat onder andere om juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een g-rekening, betalen van een eerlijk loon en het controleren van de identiteit van de uitzendkracht. Wanneer aan alle negen punten uit de checklist wordt voldaan dan is de kans een stuk groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt. Klik op de link om naar de checklist uitzendbureaus te gaan.