Waaraan moet de werkplek voldoen?

Om gezond en veilig te kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid. Ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, het meubilair en de werkapparatuur. Zijn er ondanks een veilige werkplek toch nog risico’s voor de gezondheid? Dan moeten werkgever en werknemer hiervan op de hoogte zijn en samen vaststellen hoe ze die risico’s kunnen beperken. Dat kan met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.

Welke regels precies gelden, hangt af van het soort werk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Kijk ook op Arboportaal.