Oplossing veilig stapelen Deense karren in zicht

Om ongevallen met stapelbare Deens karren te voorkomen, heeft LTO Glaskracht en Stigas een aantal innovatieve oplossingen bedacht. De Inspectie SZW heeft deze oplossingen positief beoordeeld. De sector gaat deze oplossingen de komende maanden verder uitwerken. Het streven is om uiterlijk per 1 oktober met de veilige stapelbare karren te werken.

In het voorjaar van 2017 vond er bij een glastuinbedrijf een ongeval plaats waarbij twee gestapelde Deense karren bij het verplaatsen omvielen en een 15-jarige vakantiewerker een deel van zijn vinger verloor. De Inspectie SZW is naar aanleiding van het ongeval in gesprek gegaan met zowel het kennisinstituut Stigas als werkgeversorganisatie LTO Glaskracht. Het ongeval gaf aanleiding om te veronderstellen dat in de glastuinbouw en ook verder in de keten (groothandel, veilingen, retail) niet correct met de Deense karren wordt gewerkt. Immers de karren zijn niet ontworpen om te stapelen.  De Inspectie heeft de zaak hoog opgenomen en een verbod op stapelen niet ondenkbaar genoemd.

De sector onderkende de problematiek en startte een Taskforce bestaande uit LTO Glaskracht, Stigas, enkele leveranciers en glastuinders. Deze Taskforce heeft de afgelopen maanden oplossingen ontwikkeld om het stapelen van de karren veilig te maken. De Inspectie SZW is daarbij nauw betrokken. De sector heeft op 27 februari een aantal oplossingen voor het veilig stapelen van de Deense karren aan de Inspectie SZW gepresenteerd. Deze innovatieve oplossingen worden de komende maanden verder uitgewerkt en in productie gebracht  waarbij er door de sector wordt gestreefd naar invoering bij de start van het nieuwe seizoen (oktober 2018).

Sociale partners in de glastuinbouw zullen de oplossingen en de werkwijzen vastleggen in hun arbocatalogus.