Van protocol naar arbocatalogus

Sociale partners hebben coronaprotocollen opgesteld voor hun sector. Daarin geven zij aan welke maatregelen zij in hun sector of branche nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een coronaprotocol heeft echter geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet. Ieder bedrijf of instelling moet daarom het risico op besmetting met het coronavirus, en de manier waarop de werkgever dit risico beheerst opnemen in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Een door sociale partners gemaakte arbocatalogus kan daarbij helpen. Daarin staan maatregelen beschreven waarmee kan worden  voldaan aan de arbeidsomstandighedenwet. De Nederlandse Arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogus als uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving. Wanneer de arbocatalogus positief getoetst is door de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen bedrijven en instellingen ervan uitgaan dat zij voldoen aan de arbowet- en regelgeving.

Toetsing van de arbocatalogus

Voor bedrijven is het van belang dat de toetsing door de Nederlandse Arbeidsinspectie snel plaatsvindt. De Inspectie heeft, gelet op de urgentie, besloten voor deze aanvragen een zeer korte doorlooptijd te hanteren,  maximaal vijf werkdagen vanaf ontvangst door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het indienen van de arbocatalogus kan via arbocatalogi@minszw.nl. Bekijk meer informatie over het toetsen van de arbocatalogus.

Aanpassen van de Arbocatalogus

Het COVID-19 virus is een nieuw virus. De kennis over het voorkomen van besmettingen is  nog in ontwikkeling. Wanneer nieuwe kennis en inzichten beschikbaar zijn moet de arbocatalogus hierop worden geactualiseerd. De indiener van de arbocatalogus is hiervoor verantwoordelijk.