Toezicht Nederlandse Arbeidsinspectie op coronamaatregelen

Vanaf 23 maart 2022 zijn er geen verplichtende maatregelen meer op het gebied van corona vanuit oogpunt van volksgezondheid, er zijn alleen nog adviezen. Dat geldt ook voor de werkplek.

De rijksoverheid gaat ervan uit dat wij nu leven met corona. Daarbij heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geen rol of bevoegdheid.

Blootstelling als direct gevolg van de werkzaamheden

Sommige werknemers hebben door de aard van hun werkzaamheden kans op blootstelling aan het coronavirus.

Bijvoorbeeld zorgmedewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen, artsen enzovoort) die werken met door corona besmette patiƫnten.

Of werknemers die materiaal moeten verwijderen of schoonmaken dat mogelijk met corona is besmet.

Voor deze groep werknemers gelden specifieke regels (regelgeving biologische agentia, hoofdstuk 4 afdeling 9 Arbobesluit). Handhaving van de Nederlandse Arbeidsinspectie vindt hier plaats op basis van dat besluit.

Desinfectie

Alle voorgaande vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor hand- en oppervlaktedesinfectie (met name ethanol) zijn per 27 februari 2022 niet meer van kracht.