Stage

Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden. Recent afgestudeerden kunnen op een dergelijke werkplek ervaring opdoen tegen een meestal geringe vergoeding. In de praktijk blijkt dat dit kan leiden tot vervanging van een reguliere werkplek door een stageplek na opleiding. Hierdoor is sprake van verdringing van reguliere werknemers en ontstaat oneerlijke concurrentie.

Stage: leren of werken?

Regelmatig worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. Vaak is een stage onderdeel van een opleiding, maar ook zonder een opleiding kan er stage worden gelopen. Een stage biedt studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. De werkzaamheden zijn van bijkomende aard.

Bij een stage moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de stagiair wordt begeleid vanuit het stagebedrijf. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald. Voert de stagiair gewoon werk uit? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Iemand met een werkervaringsplek is meestal klaar met zijn opleiding. Hij doet werkervaring op bij een werkgever. Meestal verricht hij volwaardig werk en heeft dan in ieder geval recht op het minimumloon.

Stagemisbruik: controle Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectiecontroleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Zijn de activiteiten niet hoofdzakelijk gericht op leren maar op werken? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is het wettelijk minimumloon van toepassing. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleggen aan de werkgever, wanneer sprake is van stagemisbruik.

Onderbetaling melden

Heeft u het vermoeden van een situatie waarin uzelf of iemand anders regulier werk verricht maar daarvoor niet het wettelijk minimumloon ontvangt? U kunt onderbetaling melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.