Slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting kunnen gebruik maken van de Nederlandse 'B8-regeling'. Deze regeling geeft slachtoffers recht op:

  • drie maanden bedenktijd om te beslissen of ze aangifte willen doen. Tijdens de bedenktijd kunnen mensen die illegaal hier zijn niet worden uitgezet;
  • opvang, een uitkering en medische hulp;
  • een tijdelijke verblijfsvergunning voor wie meewerkt aan de opsporing en vervolging van verdachten. De tijdelijke verblijfsvergunning is voor de duur van de opsporing, vervolging en berechting van de verdachten;
  • de mogelijkheid om te werken gedurende de duur van deze verblijfsvergunning.  

Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting kunnen hulp krijgen bij CoMensha, het coördinatiecentrum Mensenhandel.

Folder Arbeid en uitbuiting

Het ministerie van SZW heeft de folder Arbeid en uitbuiting uitgegeven voor (mogelijke) slachtoffers en hulpverleners. De folder geeft aan wat voor hulp slachtoffers kunnen krijgen. Hulpverleners kunnen de folder uitreiken aan (mogelijke) slachtoffers.

Op de pagina 'New in the Netherlands' staan folders in verschillende talen over rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.