Slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting kunnen gebruikmaken van de Nederlandse 'B8-regeling'.

Deze regeling geeft slachtoffers recht op:

  • 3 maanden bedenktijd om te beslissen of ze aangifte willen doen. Tijdens de bedenktijd kunnen mensen die illegaal hier zijn niet worden uitgezet.
  • Opvang, een uitkering en medische hulp.
  • Een tijdelijke verblijfsvergunning voor wie meewerkt aan de opsporing en vervolging van verdachten. De tijdelijke verblijfsvergunning is voor de duur van de opsporing, vervolging en berechting van de verdachten.
  • De mogelijkheid om te werken gedurende de duur van deze verblijfsvergunning.  

Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting kunnen hulp krijgen bij CoMensha, het coördinatiecentrum Mensenhandel.

Folder Arbeid en uitbuiting

Het ministerie van SZW heeft de folder Arbeid en uitbuiting uitgegeven voor (mogelijke) slachtoffers en hulpverleners. De folder geeft aan wat voor hulp slachtoffers kunnen krijgen. Hulpverleners kunnen de folder uitreiken aan (mogelijke) slachtoffers.

Workinnl.nl

De website workinnl.nl van het ministerie van SZW biedt mobiele werknemers overzicht, informeert hen en maakt hen wegwijs in hun rechten en plichten bij het werken en wonen in Nederland. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.