SCi-548

SCi-548 is het protocol voor het uitvoeren van metingen om de concentratie te bepalen van respirabele asbestvezels in de lucht. Het gaat daarbij om de concentratie bij specifieke verwijderingshandelingen aan asbesthoudende materialen, zoals beschreven in het inventarisatie-rapport bij een unieke locatie of project. De volledige validatiestudie moet aanwezig zijn op de locatie waar de sanering wordt uitgevoerd.