Verkennende studie Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Deze verkennende studie geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen.