Richtlijnen voor veilige producten

Elke fabrikant of importeur moet er zelf voor zorgen dat zijn product voldoet aan de eisen uit de Europese productrichtlijnen die in Nederland zijn vastgelegd in verschillende Warenwetbesluiten.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is toezichthouder voor producten die worden toegepast in de professionele sfeer. Het gaat om de volgende producten en bijbehorende Warenwetbesluiten:

Eisen aan fabrikanten

Uiteraard moet een fabrikant ervoor zorgen dat een product bij normaal gebruik geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van de gebruiker en de mensen in zijn omgeving. Dat doet hij door tijdens het ontwerp de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen in acht te nemen en een risicobeoordeling te maken. Een en ander wordt vastgelegd in het technisch constructiedossier. Als het product voldoet aan de eisen, stelt de fabrikant ook een verklaring van overeenstemming op, waarin hij verklaart dat het product voldoet aan de eisen. Afhankelijk van de risico’s van het product schakelt hij daarbij een aangewezen keuringsinstantie (een zogenaamde Notified Body) in. Als het product voldoet, dan brengt de fabrikant zelf een CE-markering op het product aan. Ook zorgt hij ervoor dat er een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij het product zit.