Particuliere inhuur van (buitenlands) personeel

Ook particulieren kunnen te maken krijgen met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Als zij een buitenlandse werknemer voor zich laten werken, bijvoorbeeld bij de verbouwing van hun huis, de aanleg van hun tuin of voor het oppassen op hun kinderen, dan zijn zij voor de Wav een werkgever. Met alle verplichtingen die een werkgever heeft op grond van de Wav.

Regels voor buitenlandse werknemers

Voor particulieren die een buitenlandse werknemer voor zich laten werken, gelden dezelfde regels als voor werkgevers. Op deze website leest u aan welke regels u moet voldoen.