Onveilige producten

Onveilige producten mogen niet worden gebruikt en verhandeld. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie een product op de markt aantreft dat niet voldoet aan de veiligheidseisen, dan treedt ze op tegen de fabrikant, distributeur of importeur. Welk instrument de Nederlandse Arbeidsinspectie hiervoor inzet, hangt af van de ernst van de overtreding. Bij groot gevaar kan de Inspectie een fabrikant dwingen om de handel in het product direct stil te leggen en geleverde producten terug te roepen.

Melden onveilig product

U kunt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie ook terecht voor het melden van een onveilig product of een product dat niet voldoet aan de Europese productierichtlijn. Maak hiervoor gebruik van het Meldingsformulier productveiligheid.

Waarschuwingen

Onder Waarschuwingen voor onveilige producten vindt u informatie over onveilige producten of producten die niet voldoen aan de Europese productrichtlijn.