De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen - een handreiking

Werkgevers moeten voldoen aan een aantal arboverplichtingen om te zorgen dat hun medewerkers op een verantwoorde manier kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Ook leden van ondernemingsraden kunnen hierbij een rol spelen. Onder andere door te vragen naar de RI&E, de stoffenregistratie en de blootstellingsbeoordeling en deze op de agenda van het overleg met de bestuurder te zetten. In deze flyer zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.