Ondernemingsraad

Een bedrijf van 50 of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (OR) aan te stellen. De OR vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. Eén van de taken van de OR is, in overleg met de werkgever, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

De werkgever moet de ondernemingsraad om instemming vragen over (wijzigingen in) het arbozorgbeleid, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • de keuze van en contract met de arbodienstverlener
  • de opzet en uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • de opzet en uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak.

Leden van de OR mogen bovendien tijdens een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  • contact hebben met de inspecteurs zonder de aanwezigheid van anderen;
  • de inspecteurs tijdens hun inspectie vergezellen als hun werk dit toelaat.

De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen - een handreiking

Werkgevers moeten voldoen aan een aantal arboverplichtingen om te zorgen dat hun medewerkers op een verantwoorde manier kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Ook leden van ondernemingsraden kunnen hierbij een rol spelen. Onder andere door te vragen naar de RI&E, de stoffenregistratie en de blootstellingsbeoordeling en deze op de agenda van het overleg met de bestuurder te zetten. In de flyer 'De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen - een handreiking' zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.