Onderbetaling

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) door het houden van controles. Verder onderzoekt de Nederlandse Arbeidsinspectie klachten en tips. Als onderbetaling wordt geconstateerd, dan volgen sancties voor de werkgever.

Sancties bij onderbetaling

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers die hun werknemers te weinig betalen een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. Bekijk meer informatie over de hoogte van de boete en andere mogelijke sancties.

Onderbetaling melden

Gevallen van onderbetaling kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van onderbetaling.

Arbeidsuitbuiting

Onderbetaling kan ook een aanwijzing zijn voor arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor. U leest er meer over op de pagina Arbeidsuitbuiting is mensenhandel.