Ketenaansprakelijkheid

U heeft tijdelijk arbeidskrachten ingeschakeld via bijvoorbeeld een aannemer, een uitzendbureau of via een collega-bedrijf. Dat bedrijf kan ook weer andere bedrijven inschakelen om een deel van het werk uit te voeren. Zo ontstaat een keten van opdrachtgevers. De arbeidskrachten krijgen hun loon van hun eigen werkgever. Maar als opdrachtgever kunt u in bepaalde situaties aansprakelijk worden gesteld voor achterstallig loon en loonheffingen, of voor niet-afgedragen omzetbelasting. Dit is de ketenaansprakelijkheid.

Aansprakelijk voor achterstallig loon

Geldt er een cao voor uw bedrijf? Dan moeten ook de arbeidskrachten die vanuit een ander bedrijf bij u werken, minimaal het cao-loon ontvangen. Check bij uw branche-organisatie de hoogte van het cao-loon.

Geldt er geen cao voor uw bedrijf? Dan moeten uw arbeidskrachten in ieder geval het minimumloon ontvangen. Als een arbeidskracht geen of te weinig loon heeft ontvangen, kan hij naar de rechter stappen met de eis dat u het achterstallige loon betaalt. Dan is het belangrijk dat u kunt aantonen dat uw bedrijf er alles aan heeft gedaan om onderbetaling te voorkomen. Gebruik daarvoor het 5-stappenplan van het Ministerie van SZW op het ondernemersplein.

Let op! Het bedrijf waar uw tijdelijke arbeidskrachten op de loonlijst staan, moet loonheffingen en BTW afdragen aan de Belastingdienst. Doet het bedrijf dit niet, dan kan de Belastingdienst u voor de niet-afgedragen loonheffingen en BTW aansprakelijk stellen. Ga daarom alleen in zee met een betrouwbaar bedrijf.

Aansprakelijk bij verkeerde en ontbrekende vergunningen

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle arbeidskrachten die voor u werken legaal aan het werk zijn. Let er dus op dat zij een geldig identiteitsbewijs hebben, dat zij legaal in Nederland zijn en dat ze in Nederland mogen werken.

Let op! Dit geldt niet alleen voor de arbeidskrachten die bij u op de loonlijst staan. U bent ook verantwoordelijk voor de legale inzet van arbeidskrachten verder naar beneden in de keten. Dus ook in de bedrijven die u inhuurt, zoals: een (onder)aannemer, een cateringbedrijf, een schoonmaakbedrijf. Als bij deze bedrijven de vergunningen voor de arbeidskrachten niet in orde zijn, kunt u een boete krijgen.

  • Check de arbeidskrachten in uw eigen bedrijf. Bij 'Weet wie er op de werkvloer staat' leest u welke vergunningen zij nodig hebben.
  • Werk alleen samen met betrouwbare bedrijven. Volg het 5-stappenplan van het Ministerie van SZW op het ondernemersplein om het risico van ketenaansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.