Inspectieresultaten Brzo

De resultaten van de inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, Brzo-bedrijven, worden in rapporten vastgelegd. In deze rapporten wordt o.a. vermeld waar naar is gekeken bij de inspectie en welke overtredingen er zijn.

Openbare samenvatting

De inspectiediensten die toezicht houden op de Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen), hebben zich ten doel gesteld om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de resultaten van deze inspecties. Daarom wordt er van iedere Brzo-inspectie een openbare samenvatting gepubliceerd op brzoplus.nl. Deze samenvatting geeft informatie over de controles, de resultaten en de overtredingen. Als er sprake is van een overtreding, dan geeft de samenvatting een indicatie van de ernst.