Inspectieproces Brzo

Het inspectieproces op naleving van de Brzo-wetgeving  (Besluit risico's zware ongevallen, bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen) bestaat uit een aantal stappen. De toezichthouders controleren tijdens een inspectie of het bedrijf een veiligheidsbeheerssysteem heeft dat is toegesneden op de aanwezige risico’s.

De inspecteurs toetsen niet alleen of het veiligheidsbeheerssysteem goed is beschreven, ze kijken ook of het in concrete situaties werkt. Zo’n inspectie is omvangrijk, beslaat meestal meerdere dagen en vraagt grote betrokkenheid van een bedrijf.

Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie