Europees markttoezicht

Het toezicht op de productregelgeving is op Europees niveau geregeld. Dit zorgt voor een gelijk Europees speelveld en voorkomt zo dat bedrijven met elkaar concurreren door te besparen op veiligheid.

Europees toezichtkader

De Europese Commissie heeft steeds meer aandacht voor het toezicht op productveiligheid binnen de verschillende lidstaten. Er geldt een Europees toezichtkader voor markttoezicht op veilige producten (de Verordening 765/2008/EG en het Besluit 768/2008/EG). Volgens dit kader moeten lidstaten van de Europese Unie een programma voor handhaving van productwetgeving opstellen en uitvoeren. De toezichthouders in de lidstaten moeten volgens de Europese regels ook afspraken maken met de douane voor het toezicht op de Europese buitengrenzen.

Toezichthouders in Nederland

In Nederland houden vijf instanties toezicht op productveiligheid:

  • het Agentschap Telecom (AT)
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • de Nederlandse Arbeidsinspectie

Handhaving van productwetgeving

De Nederlandse Arbeidsinspectie is toezichthouder voor producten die op het werk worden gebruikt. De Inspectie kan bij onderzoek constateren dat een fabrikant niet aan al zijn ‘fabrikantsverplichtingen’ heeft voldaan en dus in overtreding is. De manier waarop de Inspectie dan handhaaft, is afhankelijk van het soort overtreding. Dit staat beschreven in de publicatie ‘Handhavingbeleid productwet- en regelgeving’.