Duikapparatuur

Duikwerk heeft verschillende risico’s.

Arbeidsrisico's

 • Duikers werken onder overdruk, een onnatuurlijke situatie waarop het menselijke lichaam niet is ingesteld.
 • De duiklocatie kent vaak verschillende risico’s, zoals zeer koud water, slecht zicht, obstakels en scheepsverkeer.
 • Duikers werken met allerlei soorten gereedschap.
 • Duikers kunnen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld chemische stoffen en biologische agentia in verontreinigd water.
 • Duikers doen vaak zwaar lichamelijk werk, zoals zwaar materieel tillen of in krappe ruimtes werken in een ongunstige houding.
 • Duikarbeid moet soms gebeuren onder hoge tijdsdruk.

Duikarbeid melden

Omdat duikarbeid veel risico’s heeft, moet u bepaalde duikwerkzaamheden melden.

Het gaat om het volgende duikwerk:

 • dieper dan 9 meter;
 • bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde;
 • met voorgenomen decompressie;
 • met een ademgas anders dan lucht;
 • langer dan een week;
 • voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie met behulp van boringen.

Meld het werk minimaal 5 werkdagen van tevoren. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij brandweerduikers of de inzet van duikers bij calamiteiten. Meld het werk dan wel zo snel mogelijk.