Duikapparatuur

Duikwerk heeft verschillende risico’s.

Arbeidsrisico’s

 •     Duikers werken onder overdruk, een onnatuurlijke situatie waarop het menselijke lichaam niet is ingesteld.
 •     De duiklocatie kent vaak verschillende risico’s, zoals zeer koud water, slecht zicht, obstakels en scheepsverkeer.
 •     Duikers werken met allerlei soorten gereedschap.
 •     Duikers kunnen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld chemische stoffen en biologische agentia in verontreinigd water.
 •     Duikers doen vaak zwaar lichamelijk werk, zoals zwaar materieel tillen of in krappe ruimtes werken in een ongunstige houding.
 •     Duikarbeid moet soms gebeuren onder hoge tijdsdruk.

Duikarbeid melden

Omdat duikarbeid veel risico’s heeft, moet u bepaalde duikwerkzaamheden melden. Het gaat om het volgende duikwerk:

 •     dieper dan 9 meter;
 •     bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde;
 •     met voorgenomen decompressie;
 •     met een ademgas anders dan lucht;
 •     langer dan een week;
 •     voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie met behulp van boringen.

Meld het werk minimaal 5 werkdagen van tevoren. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij brandweerduikers of de inzet van duikers bij calamiteiten. Meld het werk dan wel zo snel mogelijk.