De ervaringen van rechercheur zorgfraude Danielle de Bruijn

Deze functie overtreft al mijn verwachtingen!

Rechercheur zorgfraude Danielle de Bruijn over haar werk:

"Mijn hart ligt bij criminaliteit en opsporing. Ik heb een achtergrond als criminoloog en heb hiervoor gewerkt in het veiligheidsdomein en bij een zorginstelling. In deze baan als rechercheur zorgfraude komt dat precies bij elkaar.

Ik vond het geweldig om de opleidingen te volgen die iedere nieuwe medewerker bij de Inspectie krijgt. Eerst 7 weken voor mijn bevoegdheid als opsporingsambtenaar en vervolgens de interne rechercheopleiding van ruim 3 maanden. Vooral het onderwerp gesprekstechnieken vond ik interessant, bijvoorbeeld hoe je een verhoor het beste opbouwt om zo goed en zo objectief mogelijk informatie te vergaren. Vanuit een eerdere functie had ik al ervaring opgedaan met gespreksvoering  en om dat in deze functie verder te ontwikkelen is erg leerzaam en leuk.

"Er werken veel enthousiaste en bevlogen collega’s die de onderzoeken tot een zo goed mogelijk resultaat willen brengen. Dat maakt het team als geheel sterk."

Divers palet aan mensen

We werken in onderzoeksteams, afhankelijk van de omvang van een onderzoek, bestaande uit (senior) rechercheurs die worden bijgestaan door specialisten, analisten en onderzoekscoördinatoren onder leiding van het Openbaar Ministerie. De onderzoeken die we doen worden steeds complexer. Dingen veranderen ook snel, onder meer als gevolg van de digitalisering. Daardoor is er eigenlijk steeds minder sprake van een ‘standaardroute’, maar moeten we keer op keer bekijken hoe we een zaak het beste kunnen aanpakken. Het team bestaat uit een divers palet aan mensen en iedereen brengt eigen inzichten en invalshoeken mee. Soms organiseren we daarom brainstormsessies om ideeën op te doen. Er werken veel enthousiaste en bevlogen collega’s die de onderzoeken tot een zo goed mogelijk resultaat willen brengen. Dat maakt het team als geheel sterk. We werken ook steeds meer samen met andere opsporingsdiensten, zoals de FIOD of de IGJ. Soms draaien we mee bij elkaars onderzoeken. Dat maakt het mogelijk om allerlei kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren, variërend van ICT-onderwerpen tot recherchewerkwijzen. Het werk is daardoor erg leerzaam en afwisselend.

Patronen herkennen

We worden gestimuleerd om mee te denken over de vraag hoe onderzoeken het beste kunnen worden aangepakt. Niet alleen over effectieve manieren om handelingen uit te voeren, maar ook over het voorkomen van vergelijkbare vormen van fraude. Daarvoor zetten we signalen door naar andere betrokken organisaties en het ministerie. Vaak zijn er namelijk patronen te herkennen in de modus operandi van personen of ondernemingen, waarbij zij soortgelijke trucjes uitproberen bij verschillende verzekeraars of gemeenten. Dit komt in onze strafrechtelijke onderzoeken dan naar voren en levert inzichten op voor de aanpak ervan en het beleid. Met adviezen vanuit onze organisaties hebben we dus ook invloed op het beleid. Binnen ons team proberen we zo op een steeds efficiëntere en doeltreffender manier zorgfraude te bestrijden. Ook spelen we in op de actualiteit en nieuwe fenomenen van fraude. Zo werk ik na signalen van onder meer het UWV aan vermoedelijke fraude met corona-zorgbonussen.

"Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en zorgfraude raakt me."

Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en zorgfraude raakt me. We hebben zo’n mooi systeem voor zorg ontwikkeld en het knaagt aan me dat daar – op grote schaal – misbruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat werken in de opsporing van deze vorm van criminaliteit erg goed bij mij past. Elke dag geniet ik van het werk, leer ik bij en krijg ik de kans om te groeien, bijvoorbeeld door trainingen te volgen over verhoortechnieken of het onderzoeken van digitale gegevensdragers. Behalve dat ik relevant werk doe, leer ik dus ook steeds beter rechercheren en kom ik steeds weer tot het besef dat deze functie al mijn verwachtingen overtreft."