Wettelijk kader chroom-6

Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat chroom-6 vrijkomt en blootstelling kan optreden, is het verplicht dat u als werkgever beheersmaatregelen neemt om deze blootstelling te voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau te reduceren. Ook als u opdrachtgever bent en dergelijke werkzaamheden uitbesteedt, heeft u hierin een verantwoordelijkheid. U moet dan zeker stellen dat de aannemer van de werkzaamheden het werk gezond en veilig kan uitvoeren (verantwoord opdrachtgeverschap).

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen: 4 stappen

Om te controleren of u voldoende en de juiste beheersmaatregelen neemt, doorloopt u de 4 stappen van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen. Deze is gebaseerd op de Arboverplichtingen voor het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Per stap staat aangegeven wat er van u wordt verwacht.

Schema Chroom VI