Veilige werkwijze chroom-6

Een veilige werkwijze is een nauwkeurig omschreven activiteit of werkwijze waarvoor met voldoende zekerheid is bewezen dat de blootstelling onder de grenswaarde blijft.

Wat is 'met voldoende zekerheid bewezen'?

Om aan de hand van een veilige werkwijze te kunnen werken, moet zeker zijn dat de blootstelling aan chroom-6 in alle gevallen onder de grenswaarde blijft. Dit kan op 2 manieren worden aangetoond:

  • door het uitvoeren van voldoende luchtmetingen
  • door het gebruik van een betrouwbaar kwantitatief model waarmee de blootstelling berekend kan worden

Wat is een 'nauwkeurig omschreven activiteit of werkwijze'?

Om zeker te zijn voor welke situaties de veilige werkwijze geldig is, moet precies duidelijk wat de reikwijdte is van de werkwijze. Beschrijf daarom:

  • welke werkhandelingen precies binnen de veilige werkwijze vallen aan welke materialen
  • onder welke omstandigheden deze worden uitgevoerd
  • welke maatregelen om de blootstelling te verminderen hierbij worden genomen

Veel verschillende soorten werkzaamheden

Er bestaat een grote variëteit aan werkzaamheden waarbij blootstelling aan chroom-6 kan optreden. Denk bijvoorbeeld aan het schuren van oude, chroom-6 houdende verflagen op staal, het stralen van dergelijke verflagen, het lassen van verchroomde objecten, of het losdraaien van chroom-6 houdende bouten. Ook de omstandigheden kunnen sterk verschillen, bijvoorbeeld het stralen van een brug is een geheel andere situatie dan het stralen van metalen balken in een gebouw.

Er kan daarom niet worden volstaan met '1 veilige werkwijze chroom-6'. Voor iedere specifieke situatie zal een veilige werkwijze ontwikkeld moeten worden.

Werk samen

Het ontwikkelen en gedegen onderbouwen van een veilige werkwijze is arbeidsintensief en tijdrovend. Bovendien zijn vele verschillende veilige werkwijzen nodig. De Nederlandse Arbeidsinspectie raadt bedrijven en branches dan ook sterk aan, om de samenwerking op te zoeken met organisaties die vergelijkbare activiteiten uitvoeren.

Betrek deskundigen

Een veilige werkwijze moet gedegen worden onderbouwd met metingen of modelberekeningen. Hiervoor is de ondersteuning van en blootstellingsdeskundige (arbeidshygiënist) onontbeerlijk. De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dan ook van bedrijven en branches dat deze worden betrokken.

Rol Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft de kaders aan waaraan een veilige werkwijze moet voldoen. De inspectie neemt het werk niet over, maar is wel bereid te adviseren en zo nodig bij te sturen, een plan van aanpak te beoordelen, en een eindresultaat te toetsen.

Lees het opinie-artikel Veilige werkwijzen voor stoffen – waaraan moeten ze voldoen? in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap.