Technische beheersmaatregelen chroom-6

De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijk toe te passen technische beheersmaatregelen bij diverse typen bewerkingen met chroom-6.

Deze maatregelen geven invulling aan de tweede stap van de arbeidshygiënische strategie waarbij het gaat om het (wettelijk verplicht) toepassen van alle technisch uitvoerbare beheersmaatregelen. 'Technisch’ wil zeggen dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar is en in de betreffende situatie toepasbaar.

Werkzaamheden waarbij veel stofdeeltjes vrijkomen

Type bewerking Mogelijke technische beheersmaatregelen

Machinaal schuren  met schuurmachine

Machine met geïntegreerde afzuiging

Cabines met gerichte afzuiging

Vaste of mobiele afzuiging

Striprobot (laser)

Schuurtafels met bodemafzuiging

Slijpmiddelen met minder ontstaan van fijnstof toepassen

Mobiele straalinstallatie met geïntegreerde afzuiging

Afbramen met haakse slijpmachine

Puntafzuiging, en zo mogelijk in de machine geïntegreerde afzuiging

Afgescheiden werkruimte

Cabines met gerichte afzuiging

Stralen van grote onderdelen in straalcabine

Van buitenaf bedienbaar maken

Aanpassen straalproces (bijv inductiestralen,

Werpstralen, zuigkopstralen, waterstralen, sponge-jet)
Stralen van kleine onderdelen in straalcabine

Automatiseren

Afgesloten straalkasten met bediening van buiten

Stralen van oppervlakken buiten een cabine

Hoog vacuümstraler

Afgescheiden werkruimte met onderdruk

Werkzaamheden waarbij minder stofdeeltjes vrijkomen

Type bewerking

Mogelijke technische beheersmaatregelen

Doorslijpen met haakse slijpmachine

Puntafzuiging of afzuigtafel

Toerental beperken

TIG lassen van  chroomhoudend metaal

Automatisering (robotisering)

Bronafzuiging (prototype voor lastoortsafzuiging bij TIG lassen beschikbaar, nog niet in productie genomen)

Uitvoeren in cabines met  gerichte afzuiging

Lastafel met randafzuiging

MIG/MAG lassen van

chroomhoudend metaal

Lastoortsafzuiging (stand vd techniek) of bronafzuiging

Elektrodemateriaal met zo laag mogelijk chroomgehalte

Snijbranden met snijbrander of autogeen lastoestel

Puntafzuiging boven werkstuk (gebruik maken van de opstijgende werking van de lucht a.g.v. de  warmteontwikkeling)

Heetstoken met brander

Puntafzuiging boven werkstuk (gebruik maken van de opstijgende werking van de lucht a.g.v. de  warmteontwikkeling)

Werkzaamheden waarbij nog minder stofdeeltjes vrijkomen

Type bewerking Mogelijke technische beheersmaatregelen

Boren met boormachine

Boormachine met daarop gemonteerde afzuiging

Losbouten met handgereedschap

Bij meer dan kortstondig losbouten bronafzuiging op handgereedschap monteren

Knippen van grote objecten Kranen met overdrukmachines, overige personeel op voldoende afstand (in buitenlucht: bovenwinds)
Spot repair (waaronder o.a. handmatig schuren en aanstippen)

Bij handmatig schuren dan wel voorbehandelen of aanstippen: nat schuren (stof opruimen voordat het droog is) en/of puntafzuiging gebruiken

Technische beheersmaatregelen die voor meerdere situaties bruikbaar kunnen zijn

Gerichte ruimteventilatie: het creëren van een schone luchtstroom, van de werknemer af, in de richting van de bron van stofdeeltjes die chroom-6 bevatten (voorbeeld: push-pull afzuiging).

Let op!

  • De opsomming van de maatregelen is in willekeurige volgorde weergegeven.
  • Dit overzicht is niet limitatief
  • Van de technische beheersmaatregelen staat niet op voorhand vast dat ze zorgen voor het voorkomen, of voldoende minimaliseren, van de blootstelling aan chroom-6 bij genoemde typen bewerkingen. Dit komt omdat die blootstelling per werksituatie kan verschillen. Het nemen van beheersmaatregelen is daarmee maatwerk. U baseert uw keuze voor de te nemen maatregelen op de uitkomsten van de beoordeling van de blootstelling.

Informatie-updates

Deze tabel is tot stand gekomen in afstemming tussen Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), Metaalunie, FME, Onderhoud.nl, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), Bouwend Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland en Inspectie SZW.

De tabel wordt aangepast zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.