Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Suwinet is het systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen. Via dit systeem kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen.

Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen. Bovendien hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV, SVB en de gemeentelijke sociale diensten. Inmiddels maken ook andere overheidsorganisaties gebruik van Suwinet Services.

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten aan de eisen van vertrouwelijkheid voldoen. Deze worden gesteld aan de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen het Suwinet.