Documenten - Asbesthoudend straalgrit

23 Publicaties over Asbesthoudend straalgrit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kamerbrief 'Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit'

Conform toezegging in de brief van 27 september 2018 biedt T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 06-11-2018

Hoe zit het met de geruchten dat al langer dan 3 maanden asbest in straalgrit heeft gezeten?

De Inspectie Leefmilieu & Transport (IL&T) heeft onderzoek gedaan naar het moment waarop de verontreiniging van het straalgrit is ...

Vraag en antwoord

Voor omwonenden is gerekend met twee maanden blootstelling maar ik woon in een buurt waar vanaf juli tot en met oktober is gestraald. Wat betekent dat dan voor mijn gezondheidsrisico?

TNO is uitgegaan van de meest ongunstige omstandigheden, waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de praktijk hebben ...

Vraag en antwoord

Hoe weet ik of het straalgrit waarmee ik nu of in de toekomst werk niet verontreinigd is met asbest?

Het straalgrit dat na oktober 2017 op de markt is gekomen, wordt streng gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Uw werkgever ...

Vraag en antwoord

Ik ben in mijn werk al eerder met asbest in aanraking gekomen. Moet ik mij extra zorgen maken nu ik ook met asbesthoudend straalgrit in aanraking ben gekomen?

Dat hoeft niet per se. Wel neemt met iedere blootstelling het risico toe. Uw werkgever (en eventuele eerdere werkgevers) moet ...

Vraag en antwoord

Ik ben in de tijd dat het asbesthoudend straalgrit is gebruikt, een maand met vakantie geweest. Wat betekent dat voor mijn risico op blootstelling aan asbesthoudend straalgrit?

Als u gedurende 2 maanden bent blootgesteld in plaats van 3 maanden, dan kan het berekende risico eenvoudig worden ...

Vraag en antwoord

Wat moet mijn werkgever doen nu hij weet welk risico ik als werknemer heb gelopen door het werken met asbesthoudend straalgrit?

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen dat u bent blootgesteld aan asbesthoudend straalgrit, en moet daarbij een schatting ...

Vraag en antwoord

Kan ik getest worden op gezondheidsschade door asbesthoudend straalgrit?

Als u bij het stralen met asbesthoudend straalgrit asbest heeft ingeademd, dan is dat helaas niet zichtbaar in een longonderzoek, ...

Vraag en antwoord

Mijn blootstellingsprofiel voor asbesthoudend straalgrit is anders dan TNO heeft opgesteld. Hoe bereken ik mijn eigen gezondheidsrisico?

Het berekenen van uw eigen gezondheidsrisico is niet eenvoudig. Wel kan uw werkgever u hierin helpen. De rapportage van TNO bevat ...

Vraag en antwoord

Wat is een “geaccepteerd” risico bij de blootstelling aan asbesthoudend straalgrit en wie bepaalt dat?

Voor veel gevaarlijke stoffen waarmee mensen op hun werk of via het milieu in aanraking kunnen komen, bestaat een zogenaamde ...

Vraag en antwoord