Asbesthoudend straalgrit

Straalgrit is een korrelig materiaal dat onder meer wordt gebruikt om roest of verf te verwijderen van stalen en kunststoffen ondergronden, voor onderhoud, renovatie en in de bouw. Op 5 oktober 2017 bleek dat er straalgrit op de markt was gekomen waarin kleine hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) zaten. Op deze pagina vindt u informatie voor bedrijven over blootstelling van werknemers aan asbesthoudend straalgrit. Omstanders of omwonenden van objecten waar met straalgrit is gewerkt, kunnen voor publieksinformatie of met vragen tevens terecht bij de GGD.

De leverancier van het verontreinigde straalgrit was het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Het materiaal is geleverd aan circa 130 bedrijven, die het deels aan andere bedrijven hebben doorgeleverd. De kans is aanwezig dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest.

Vragen en antwoorden

In de rubriek Vragen en antwoorden bovenaan deze pagina vindt u informatie over

  • het gebruik van het straalmiddel Eurogrit, en
  • de mogelijke risico’s voor de gezondheid die werknemers, omstanders en omwonenden hebben gelopen. 

De informatie is afkomstig van de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, de Omgevingsdiensten en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat.

Algemene asbestinformatie

Voor algemene informatie over asbest en asbestverwijdering, verwijzen wij u naar het onderwerp Asbest en naar de e-publicatie ‘Veilig werken met asbest’.