Hillegomse belegger in vastgoed krijgt forse asbestboete

Een Hillegomse man die bij wijze van belegging vastgoed opkoopt, heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 12.300. De Hillegommer liet asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren in een net gekocht bedrijfspand in Hillegom zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen. De werknemer die de werkzaamheden uitvoerde heeft hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.

Bij een controle in januari dit jaar op een locatie in Hillegom constateerde een arbeidsinspecteur dat in het bedrijfspand asbesthoudende plafondplaten en rachels op verkeerde wijze waren verwijderd. Hierdoor ontstond een asbestbesmetting zowel in het pand als in een gebruikte bestelbus.

Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengt, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

De Hillegomse belegger had niet, voordat met het slopen, verwijderen en opruimen van asbesthoudende platen was begonnen, de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau laten inventariseren. Het weghalen van de asbesthoudende platen mocht alleen door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering. De werknemer die de sloopwerkzaamheden uitvoerde droeg geen doelmatige adembeschermingsmiddelen. Hij was niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) en was ook niet in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).

Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. De Hillegomse belegger overtrad hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en heeft dan ook een boete gekregen van € 12.300,00. Tegen deze boete kan de Hillegommer nog in beroep gaan.