Zelfstandigen en de Arbowet

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). U kunt in deze brochure ook lezen aan welke verplichtingen van de Arbowet u zich als zzp’er moet houden. Onder de Arbowet vallen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

  • In deel 1 van deze brochure vindt u de belangrijkste risico’s en regels voor zelfstandigen;
  • In deel 2 leest u meer over het begrip ‘zelfstandige’ in relatie tot de Arbowet;
  • Iin deel 3 hoe de Inspectie SZW inspecteert en handhaaft.