> Algemeen: Arbeidsuitbuiting en mensenhandel

Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor. Het gaat altijd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding spelen vaak een rol.

Om kwetsbare groepen te beschermen tegen arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling voert de Inspectie op basis van ontvangen meldingen en signalen strafrechtelijke onderzoeken uit. Ze doet dat onder aansturing van het Openbaar Ministerie.

Verhalen uit de praktijk

Slot -gesloten

Slaaf was publiek geheim

Adje en Gretha, samen met zoon Henkie de eigenaren van twee kringloopwinkels in Tubbergen, hebben hun zwakbegaafde medewerker Jeffrey jarenlang uitgebuit. De vermoedelijke uitbuiting en mishandeling van de zwakbegaafde man heeft ruim 8 jaar lang plaats gevonden. Lees het verhaal over Jeffrey.

Stapelbedden

Uitbuiting in de wasserij

Vier Egyptische broers lieten vluchtelingen, vooral uit Syrië, voor € 4,50 per uur werken in een bloedhete wasserij onder gevaarlijke omstandigheden. De Syriërs sliepen er zelfs. De broers zeiden dat het er vooral ‘leuk en gezellig was’. De wasserij werkte voor gerenommeerde hotels in de omgeving. Lees meer over deze uitbuiting.

Kas met planten

Tariq slachtoffer van arbeidsuitbuiting

Begin 2015 betaalde Tariq smokkelaars om hem naar Nederland te brengen. Hier werkte hij 50 tot 80 uur per week in de paprikateelt. Hij bewaakte kassen, hielp met laden en lossen en maakte wc’s schoon. Tijdens de lunch zat hij apart van zijn collega’s. Lees zijn verhaal op inspectiewerkt.nl.

Arbeidsuitbuiting herkennen

Als Nederlandse Arbeidsinspectie zetten we - samen met andere organisaties - stevig in op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en de aanpak van de criminelen die hier achter zitten. Signalen van situaties van uitbuiting zijn hierbij onmisbaar. Lees meer over het herkennen van signalen.

Arbeidsuitbuiting (anoniem) melden

U kunt arbeidsuitbuiting melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie; dat kan ook anoniem. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.