Handreiking onderzoek arbeidsongeval

In uw organisatie heef een arbeidsongeval plaatsgevonden. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft u gevraagd dit ongeval te onderzoeken en hierover te rapporteren. In dit document vindt u informatie hoe en waarom u zelf een arbeidsongeval onderzoekt.