Arbeidsongevallen voorkomen

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers door ongevallen gewond. Daarnaast komt jaarlijks een aanzienlijk aantal werknemers om het leven. Arbeidsongevallen voorkomen moet dan ook de hoogste prioriteit hebben.

Impact van arbeidsongeval

De impact van een arbeidsongeval op het slachtoffer, op de naasten van het slachtoffer, op de collega’s en op de leidinggevende is vaak groot. Ook de bedrijfsresultaten zijn er niet bij gebaat: verzuim, kosten ter vervanging en mogelijk forse schadeclaims.

Jongeren en ouderen vaak slachtoffer

De kans op een arbeidsongeval is het grootst bij:

  • ouderen vanaf 55 jaar 
  • werknemers van 15 tot 24 jaar, vooral jongens.

Riskante sectoren

Riskante sectoren, met name voor jongeren, zijn:

  • de metaalindustrie;
  • de bouw;
  • de agrarische sector.

Meldingsplicht

Als er onverhoopt toch een arbeidsongeval gebeurt, bent u in bepaalde gevallen verplicht om het arbeidsongeval direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Het gaat hier om ongevallen die hebben geleid tot:

  • blijvend letsel,
  • ziekenhuisopname,
  • overlijden.

Onderzoeksinstructie en rapportageformat onderzoek arbeidsongeval

Soms levert het investeren in veiligheid meer op dan het opleggen van een boete. Bij ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel oploopt, kunnen onze inspecteurs besluiten om de werkgever zelf het ongeval te laten onderzoeken en hierover te rapporteren. Het doel hiervan is te achterhalen waarom het is misgegaan en hoe ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ga naar de onderzoeksinstructie en rapportageformat onderzoek arbeidsongeval.