Korte uitleg Handhavingsbeleid Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Veilig en gezond werken wil iedereen. Daarom is er de Arbowetgeving. Deze bestaat uit 3 onderdelen:

  • de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet);
  • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); 
  • Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).

Hierin worden regels en verplichtingen voor werkgevers en werk­nemers in algemene zin beschreven. Oftewel wat zijn de regels waaraan je je moet houden. Dit kan per sector of branche verschillen. Daarom bestaan er Arbocatalogi. Hierin staan per branche (bijvoor­beeld bakkers, garagebedrijven, of magazijnen) heel concrete afspraken over veilige manieren van werken. Hieronder vindt u een eenvoudige weergave van het handhavingsbeleid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 

Uitleg Arbeidsomstandighedenwet

Meer informatie