Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon:

  • Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.