> Algemeen: Werk en rusttijden

Een werkgever mag zijn werknemers niet onbeperkt laten werken. Dat is gevaarlijk en slecht voor hun gezondheid. In de Arbeidstijdenwet is o.a. vastgelegd hoe lang een werknemer mag werken op een dag en wanneer hij recht heeft op pauze.

Gelden er speciale regels voor nachtdiensten?

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtdiensten aanvullende regels voor de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten. Ook voor werken in ploegendiensten gelden speciale regels.