> Algemeen: Productveiligheid en certificatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn.

Update vanwege Covid-19

Tijdelijke toelating niet CE-gemarkeerde beschermingsmiddelen vervalt per 1 oktober

Vanwege corona stond de Europese Commissie het tijdelijk toe om persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals FFP2 maskers, disposabele schorten en oogbescherming) in de handel te brengen die niet CE-gemarkeerd waren. Het ging om middelen die professionele gezondheidswerkers tegen het coronavirus beschermen. Op deze manier wilde de Commissie een tekort aan deze beschermingsmiddelen voorkomen (Aanbeveling 2020/403). Daarnaast werden ook medische hulpmiddelen zonder CE-markering tijdelijk onder voorwaarden toegelaten (waaronder chirurgische mondmaskers type IIR en handschoenen) als die nodig waren bij onoverkomelijke tekorten. Inmiddels zijn er in Europa geen tekorten meer. De voorwaarden voor deze tijdelijke toelating worden daarom per 1 oktober a.s. beëindigd.

Fabrikanten, inkopers en leveranciers mogen per 1 oktober alleen mondneusmaskers (en andere persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen) met CE-markering in de handel brengen als die voldoen aan de Verordening 2016/425 of de Verordening 2017/745. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zal geen producten zonder CE-markering meer uitleveren. Er is een overgangsperiode tot 31 mei 2022 voor zorgaanbieders. Tot die tijd mogen zij deze producten zonder CE-markering ter beschikking stellen aan hun zorgmedewerkers als zij deze nog op voorraad hebben en als ze onder de genoemde voorwaarden zijn toegelaten.

Meer informatie persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vanwege Coronavirus

Europese Unie (EU) over mondneusmaskers

De Europese Unie (EU) publiceert waarschuwingen voor onveilige consumentenproducten en consumentenbescherming. Hier vindt u ook meldingen over mondneusmaskers.

Warenwet

Volgens de Warenwet is een product pas veilig als het de gezondheid of veiligheid van de gebruiker niet in gevaar brengt. De eisen aan producten in de Warenwet komen voort uit Europese productrichtlijnen. Nederland heeft deze productrichtlijnen omgezet in verschillende Warenwetbesluiten. De fabrikant of importeur van het product moet ervoor zorgen dat het product aan de Warenwetbesluiten voldoet. Ook voor de tussenhandel en detailhandel zijn verplichtingen opgenomen.

Toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert 'risicogericht'. Dat betekent dat de Inspectie voorrang geeft aan inspecties op terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Er is een risicoanalyse opgesteld voor de periode 2015-2018.

Bovendien ontvangt de Inspectie regelmatig signalen over onveilige producten, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt en weegt elk signaal. De meldingen die voldoen aan de criteria, worden in onderzoek genomen. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie in dit onderzoek overtredingen tegenkomt, dan zal de Inspectie handhaven. De manier waarop de Inspectie handhaaft, is afhankelijk van het soort overtreding. Dit staat beschreven in de publicatie ‘Handhavingbeleid productwet- en regelgeving’.

De inspecties worden in Europees verband afgestemd.