Loon en beloning (algemeen)

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag gelden als minimum beloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Het minimumloon en de minimumvakantiebijslag worden geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de rechten en plichten die hierbij horen.

In de folders onder de tab 'publicaties' leest u wat de minimumbedragen voor loon zijn en hoe u kunt controleren of het minimumloon wordt betaald. Verder vindt u meer informatie over hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie hierop controleert.

Verbod inhoudingen op / verrekeningen met minimumloon

Vanaf 1 januari 2017 is het verboden om inhoudingen of verrekeningen te doen die van het minimumloon afgaan. De werknemer moet minimaal het netto deel van het minimumloon ontvangen op zijn bankrekening. De werkgever is verplicht ten minste het bedrag van het minimumloon via de bank te betalen en om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren. Hierdoor kan de Inspectie beter controleren of het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Uitzondering: onder voorwaarden mag de werkgever geld inhouden van het minimumloon om de huisvestingskosten of de zorgverzekeringspremie voor de werknemer te betalen. Bekijk meer informatie over bedragen inhouden op het minimumloon van werknemers op Rijksoverheid.nl.

Sancties bij onderbetaling

Als er sprake is van onderbetaling of u heeft een vermoeden van onderbetaling, dan kunt u dat melden bij de Inspectie. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie inderdaad onderbetaling constateert, dan staat daar een boete op voor de werkgever.

Op de pagina Onderbetaling vindt u meer informatie over de boetes en sancties bij het overtreden van de WML en hoe u (een vermoeden van) onderbetaling kunt melden.