Is thuiswerken verplicht?

Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, heeft het kabinet de volgende oproep gedaan: Werk thuis, tenzij het niet anders kan.

De werkgever is verplicht de werknemers te beschermen tegen risico’s op de arbeidsplaats. De blootstelling aan het coronavirus is één van deze risico’s. Eén van de maatregelen die de werkgever kan treffen om de werknemers te beschermen, is het gelegenheid geven tot thuiswerken, in die gevallen dat het mogelijk is.

Als de werkgever onvoldoende nadenkt over hoe zijn werknemers beschermd kunnen worden, geen beleid heeft ontwikkeld over mogelijkheden tot thuiswerken en geen veilige arbeidsplaats biedt op kantoor, kan dat in bepaalde omstandigheden een overtreding van de zorgplicht zijn.