Ik moet thuis werken, maar mijn thuiswerkplek is niet goed, wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en een werkplekinrichting die is aangepast aan de persoonlijke kenmerken van de werknemer. Dit geldt ook als de werkgever u wil laten thuiswerken.

Verschillende artikelen van het Arbobesluit zijn hierbij van toepassing. Denk hierbij aan fysieke belasting en beeldschermwerk (bij meer dan 2 uur beeldschermwerk per 24 uur).

Dit betekent dat de werkplek moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

De werkgever moet de nodige faciliteiten, zoals een bureau, toetsenbord of monitor ter beschikking stellen, tenzij de werknemer die al heeft. Dat betekent niet dat hij nieuwe meubels en dergelijke moet kopen of vergoeden. De werkgever kan ook bureaustoelen van kantoor ter beschikking stellen. Ook dienen instructies gegeven te worden over hoe een werkplek juist kan worden ingericht.

Toegang tot internet (en elektriciteit) is vaak al in huis aanwezig. Als de werkgever verplicht tot thuiswerken, volstaat hij over het algemeen met een vergoeding van de kosten voor elektriciteit en internet, of biedt hij mobiel internet aan. Maar dit volgt niet uit de Arbowet.