Impact coronacrisis op het stelsel van Werk en Inkomen

De coronacrisis heeft gevolgen voor het stelsel van werk en inkomen. De druk op gemeenten en UWV neemt toe doordat zij nieuwe taken kregen:  het uitvoeren van de economische steunmaatregelen. Ook zijn er meer verzoeken om reguliere ondersteuning, als gevolg van de stijgende werkloosheid, schulden en armoedeproblematiek. Inspectie SZW onderzocht de gevolgen hiervan voor de reguliere dienstverlening en ziet vooral risico’s voor de hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Bekijk de onderzoeksresultaten in onderstaand rapport.