Praktijkvoorbeeld: Beroepsorganisatie Gerechtsdeurwaarders zet aan tot cultuurverandering

Als je met nog één poot in m’n winkel stapt schiet ik allebei je knieschijven kapot.. Het is jaren geleden, toch kan Chris Bakhuis de bedreiging letterlijk herhalen die zij als kandidaat deurwaarder te horen kreeg. Ook de reactie van de politie staat in haar geheugen gegrift: Ach mevrouw, het zijn maar woorden, die doen toch geen pijn?

Agressiebeleid niet op orde

“Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf. Er was binnen de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders het idee ontstaan dat agressie er gewoon bij hoorde”, vertelt Chris Bakhuis, bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De resultaten van de Inspectie SZW in 2014 onderschreven dit, bij 82% van de geïnspecteerde gerechtsdeurwaarders was het agressiebeleid niet op orde. Reden voor de beroepsorganisatie KBvG om actie te ondernemen. Zij vroegen zich af; hoe zetten we agressiebeleid op de kaart, hoe ondersteunen wij de leden hierin, hoe zorgen we voor handhaving door politie en justitie hierop?

Een bruikbare arbocatalogus

In samenspraak met een arbo-expert en een commissie van afgevaardigden van kleine, middelgrote en grote deurwaarderskantoren is daarom een arbocatalogus Agressie opgesteld. “Er zijn ongeveer 200 deurwaarderskantoren in Nederland en we wilden een opzet die voor hen allen bruikbaar is”, licht Bakhuis toe. Het resultaat is een startdocument waar iedere deurwaarder op voort kan bouwen. Met als beginwaarde, zorgen dat agressie bespreekbaar wordt binnen de organisatie.

Agressie beter bespreekbaar

En dat is gelukt. Volgens Bakhuis “is de cultuur van ‘dit hoort erbij’ omgeslagen naar ‘dit moeten we niet willen’.” Ook maken medewerkers nu vaker melding van agressie. “Medewerkers waren gewend dat er niets mee gebeurde. Nu zien we een toename van 12 naar 65 meldingen per kwartaal”, vertelt Bakhuis. Agressie-incidenten zijn een belangrijke oorzaak van verzuim. De wijzigingen in het beleid hebben dan ook geleid tot een vermindering in uitval en een veiliger gevoel bij medewerkers. Uit de laatste inspectie van SZW bleek daarnaast dat het grootste gedeelte van de geïnspecteerde gerechtsdeurwaarders hun beleid op orde hadden.

Blijvend aandacht voor agressie

Op dit moment is de arbocatalogus nog niet verplicht gesteld voor de leden van de beroepsorganisatie. “Het onderwerp houdt echter onze aandacht, daarom hebben we besloten om bij de komende tweejaarlijkse externe audit specifiek aandacht te besteden aan agressiebeleid,” aldus Bakhuis. “Daarnaast hebben we een branche specifieke risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) opgesteld, die nu ter controle ligt bij een speciaal opgerichte klankbordgroep”, zegt Bakhuis. De verwachting is dat deze nog voor het einde van 2016 wordt ingevoerd.

Wilt u ook weten of uw beleid effectief genoeg is om ongewenst gedrag als agressie in uw bedrijf te verminderen? Doe dan de zelfinspectietool van de Inspectie SZW, op werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.