Agressie en geweld

Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer, omstanders.

Agressie en geweld kan plaatsvinden op verschillende manieren:

 • verbaal (schelden, schreeuwen, zeer felle discussie)
 • fysiek (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen)
 • psychisch (bedreigen, intimideren, chanteren, vernederen)

Agressie en geweld valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Agressie en geweld kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die op hun werk te maken hebben met agressie en geweld raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen agressie en geweld op het werk?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om uw werknemers te beschermen tegen agressie en geweld op hun werk. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Beleid tegen agressie en geweld ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers te maken kunnen krijgen met agressie en geweld.

Er zijn 11 maatregelen die een goede werkgever neemt om zijn werknemers tegen agressie te beschermen:

 • u heeft de risico's van agressie in kaart gebracht
 • u heeft een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren
 • uw organisatie heeft een protocol tegen agressie en geweld
 • u verzorgt goede voorlichting en training voor uw werknemers
 • u heeft huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden
 • u heeft afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen
 • u heeft voldoende bouwkundige voorzieningen getroffen
 • er is een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure
 • er is een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident
 • er is een regeling, gericht op het aanpakken van de dader of daders
 • u evalueeert periodiek uw beleid en maatregelen tegen agressie en geweld

Zelfinspectie Agressie en geweld door derden

Doet u voldoende tegen agressie en geweld door derden? Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en ongewenst gedrag.

Vraag en antwoord