Welke sancties kan de Nederlandse Arbeidsinspectie treffen?

De sanctie hangt af van de aard van de overtreding. In sommige gevallen is een waarschuwing voldoende. De werkgever krijgt de kans om verbeteringen door te voeren. Maar is er sprake van direct gevaar voor de veiligheid? Dan kan de Inspectie besluiten het werk stil te laten leggen.

Bij ernstige overtredingen en in geval van recidive (de werkgever heeft dezelfde overtreding verschillende keren begaan) kan de Inspectie hoge boetes opleggen. In de wetten waarop de Inspectie handhaaft is vastgelegd in welke situaties welke sancties opgelegd mogen worden.