Wat gebeurt er als een werkgever zich niet aan de regels houdt?

Als blijkt dat een werkgever de regels voor eerlijk en gezond werk overtreedt, zal dede Nederlandse Arbeidsinspectie een sanctie treffen. De sanctie hangt af van de aard van de overtreding en de vraag of de werkgever die overtreding al vaker heeft begaan.