Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen. De Inspectie richt zich bijvoorbeeld op:

  • Werknemers die minder betaald krijgen dan het minimumloon.
  • Werknemers die onder slechte omstandigheden of te lang moeten werken.
  • Bedrijven die onvoldoende maatregelen nemen om werkstress te voorkomen.
  • Bedrijven die werknemers zonder werkvergunning in dienst hebben, of hen bemiddelen.
  • Bedrijven die te weinig weten over de risico’s van gevaarlijke stoffen.
  • De Inspectie onderzoekt of het stelsel van werk en inkomen goed werkt. Zodat wie tijdelijk of langdurig geen werk (meer) heeft, toch bestaanszekerheid heeft.