Waar vind ik meer informatie over gezond, veilig en eerlijk werk?

Zelfinspectie
Bent u ondernemer? Kent u de risico’s van uw bedrijf? Neemt u de juiste maatregelen? Met zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf. Ga naar www.zelfinspectie.nl

Veilig vakmanschap
Bent u werknemer? En wilt u weten of u voldoende op uw veiligheid en gezondheid let? Test online uw kennis op www.veiligvakmanschap.nl

Sociale wetgeving
Bent u werknemer, krijgt u een uitkering of bent u met pensioen? Zoekt u informatie over bijvoorbeeld vakantiedagen, ontslag, ziekte of verhuizen naar het buitenland? Of bent u werkgever en wilt u iets weten over eerlijk en gezond werkgeverschap? Ga naar www.rijksoverheid.nl

Arbeidsomstandigheden
Hoe zijn gezondheidsklachten zoals rsi te voorkomen? Wanneer moet ik een arbeidsongeval melden? Het staat allemaal op www.arboportaal.nl