Waar kan ik meer lezen over wat de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft bereikt?

Ieder jaar publiceert de Nederlandse Arbeidsinspectie een jaarverslag. Daarin staat wat de Inspectie het afgelopen jaar heeft gedaan en wat is er bereikt.
Wat de Inspectie de komende jaren gaat doen, staat in de jaarplannen.

De Inspectie publiceert de jaarverslagen en jaarplannen. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.