Kondigt de Nederlandse Arbeidsinspectie de controles van tevoren aan?

In principe worden controles niet aangekondigd. In sommige gevallen kan er aanleiding zijn om controles wel aan te kondigen. Dit omdat de werkgever bepaalde voorbereidingen moet treffen om de inspectie vlot te laten verlopen of omdat er specifieke deskundigen en stukken aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld bij controles bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.