Controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie alleen na een melding?

Een melding kan aanleiding zijn om direct bij een bedrijf te controleren. Daarnaast voert de Inspectie standaard controles uit bij bedrijven. Hoe vaak die controles plaatsvinden, hangt af van de risico’s die er spelen. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt van tevoren vast in welke periode ze bepaalde sectoren zal onderzoeken.

Bedrijven die eerder in overtreding waren, krijgen altijd te maken met extra controles, de zogenoemde herinspecties.